BİRİ BUNA ‘DUR’ DESİN

Öyle sağdan soldan duyup kaleme almadık. Her tarafını araştırıp öyle yazdık. Minik bir kendi yorumumuzla birlikte esas yorumu okuyuculara bıraktık. Esas yorumu kanun uygulayıcılara bıraktık. Bırakmayan bir kişi vardı o da Köfteci Sergen Özen.

HABER&YORUM: ÖZKAN DİKMEN

Malum günlerdir Köfteci Sergen’in İstanbul yolu üzerinde yapmaya çalıştığı KAÇAK bina ile ilgileniyor ve kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Sansasyonel bilgilerle değil tamamen kanuna dayanan, yasalar çerçevesinde neler olması gerektiği ile ilgili bilgiler aktarıyoruz.

HERKES ‘YAPMA’ DEDİ AMA

Köfteci Sergen Gazioğlu mahallesi sınırları içinde bulunan tarla vasfındaki yere yaklaşık 500 metrekare köfteci dükkanı yapmaya karar verir. Bu kararını dönemin belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar’a iletir. Uzunlar ise oranın sıkıntılı bir yer olduğunu ve başka yer bakması gerektiğini söyler. Ayrı dönem Belediye Başkanı Yardımcısı Gökhan Saygı’da benzer ifadelerle kendisini sıkıntıya sokacak bir çalışmanın içine girmemesi gerektiğini söyler.

Şimdinin belediye Başkanı o dönemin CHP İl Başkanı Volkan Nallar’a da giden (Nallar’ın yerinde halen kiracısı) Sergen Özen, Nallar’dan da o dönem yapmaması gerektiği ile ilgili telkinleri dinler. Öyle bir dönem gelir ki, aynı zamanda eski Emniyet Müdürlüğü binası karşısındaki yerde mal sahibi olan Volkan Nallar Süleymanpaşa Belediye Başkanı olur ve geçtiğimiz hafta da bu durum ortaya çıkar. Nallar Belediye Başkanı olduğunda da kendisini uyarmıştır ancak bizim meşhur Sergen dinlememiştir.

Hatta Volkan Nallar o dönem Sergen Özen’e Uçak Restorandın olduğu yeri kiralaması tavsiyesinde de bulunmuştu.

“ÇİVİ DAHİ ÇAKMA SERGEN”

Cuma günü yaptığımız haber Volkan Nallar’a ulaşınca Volkan Nallar aynı gün akşam saatlerinde Sergen Özen’i arayarak oraya an itibariyle çivi dahi çakmaması konusunda uyarılarda bulunur. Durumun yasal olmadığını kendisine söyler ve bölgede herhangi bir işlem yapmaması gerektiğini ifade eder.

Ancak Sergen Özen bunu da dinlemez ve Cumartesi günü parke döşemeler ve iç mekan çalışmalarına devam ettirir.

AÇIKLAMASI BAŞTAN AŞAĞI YALAN

Bizim haberimizin ardından Sergen Özen alelacele bazı gazeteci arkadaşlara beyanat vermiş ve her şeyin yasal olduğunu aktarmış. Ancak ortada ne belge var ne bir kanıt.

O inşaatın yasal olabilmesi için öncelikle oranın tarla vasfından çıkıp arsa vasfına geçmesi gerek. Yani tarla vasfında olan bir yere zaten bir inşaat yapamaz iken, bunun neresinin yasal olduğunu Sergen Özen bir de bu konudaki uzmanlara anlatsın. Bakalım şehir plancıları, mimarlar, emlakçılar ve müteahhit kesim ne diyor.

1260 metrekare araziden bahsetmiş. Ama bir şeyi kaçırmış, İmar affından yararlanılan alan sadece 118 metrekare. Buraya 1260 metrekare kapalı alanı nasıl yerleştireceksin. Bunu da bir izah et de, bu fizik kanunlarını alt üst eden dahiyane fikrini öğrenelim. Eğer 60 metrekare üzerine 20 kat yaparsan anca oluyor onu da biliyoruz çok şükür.

8400 metrekare bir tarlanın sadece alan olarak 118 metrekaresi içinde 60 metrekarelik bir yapı için imar izni başvurusu yapılmış ve ona göre devlete harç yatırılmış. Zaten daha önce yayımlanan belgede de bu açıkça görülüyor.

ORASI YIKILACAK

Sergen çok zahmet etmemiş ama biz kendi öğrendiklerimizi aktaralım.

Öncelikle projeni çizip gerekli yerlerden onayını aldıktan sonra Karayollarına gideceksin. Çünkü yerin itibariyle muhatabın ilk aşamada Karayolları. Sana eğer uygun görürlerse (ki onların da bazı kriterleri var) Geçici yol geçiş izin belgesi verecekler. Hah işte bu belge ile projeni uygulayabilirsin. Ama kahretsin bak yapacağın yer yine tarla. Önce tarlayı arsa vasfına geçirmek gerek. İnşaatını yaptın ve işlemler bittikten sonra Belediyeye müracaat edip İSKAN belgesi alacaksın. İşte burada sana iskânı kim verecek. Çünkü iskan alamazsan Karayolları Geçici yol geçiş için belgesini, asıl yol geçiş izin belgesi olarak vermiyor ve bu da senin orada ticaret yapamaman anlamına geliyor.

Anlatacak aslında çok şey var ancak bu yazdıklarımız bile oranın yıkımına yeter. Yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bugünlerde belediyeden yıkım kararının çıkması ve oranın yıkılması için çalışma başlatılacağı öğrendik. Yıkım kararının uygulaması nasıl oluyor zaten kendisine tebligat gidince anlayacak. Eğer belediye böyle bir işlem yapmaz ise veya işlemini yarım bırakır ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğü devreye giriyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü öncelikle imar affından yararlanıldığı gibi bina duruyorsa işlem yapmıyor. Eğer farklı bir çalışma varsa öncelikle görevini yapmayan belediyeye, ardından firma sahibine üst sınırdan ceza yazarak yakım işlemini kendisi yapıyor.

BELEDİYEDEN RESMİ AÇIKLAMA

"Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 548 parsel sayılı taşınmaz 04.07.2001 tarih ve 92 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında kısmen Park alanında, kısmen imar yolunda ve kısmen ‘Ayrık Nizam 2 Kat, TAKS:0.15, KAKS:0.30’ yapılaşma koşullarına sahip Ticaret fonksiyonundaki 3 adet imar adasında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz, kadastro parseli niteliğinde ve vasfı tarla olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasına tabidir ve uygulama yapılmadan yapılaşması ve ruhsat alması mümkün değildir.
Taşınmaza ait 04.11.2018 tarih ve 8R787RTL belge numaralı, Konut+Ticaret (Karma) yapı kullanım amaçlı, 1-2 Katlı Binalar ve Sanayi Yapıları yapı sınıfına sahip, arsa yüzölçümü 118,99 m2, toplam yapı alanı 178,99 m2, toplam konut alanı 60 m2, toplam ticaret alanı 118,99 m2, aykırılığın niteliği ‘Ruhsatsız 2. Kat ve Eklentiler’ olarak ve konut bağımsız bölüm sayısı ile ticari bağımsız bölüm sayısı 1 olarak tescillenmiş Yapı Kayıt Belgesi mevcuttur. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 20.08.2020 tarih ve 82648598-500-E.14031-16573 sayılı yazısında ’29.01.2020 tarih ve 25068 sayılı Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı ve eklerinde belirtilen ‘’2-Yapı Kayıt Belgesinin 31/12/2017 tarihinden önce ve bu tarihten sonra yapılmış olan aykırılıkları bir arada içermesi halinde yürütülecek iş ve işlemler nelerdir? Yapı Kayıt Belgesi alınan bir yapıda yapının/aykırılığın yapılış tarihi ile ilgili olarak Valiliğinizce yapılacak incelemeler neticesinde; Yapı Kayıt Belgelerinin 31/12/2017 tarihinden önce ve bu tarihten sonra yapılmış olan imar mevzuatına aykırılıkları bir arada içerdiğinin tespit edilmesi durumunda, bu belgenin geçerli bir belge olarak kabul edilmesi söz konusu olmamakla birlikte, Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi bittiği için hak kaybına sebebiyet verilmemesi bakımından belgenin hemen iptal edilmemesi, bu kapsamda 31/12/2017 tarihinden sonra yapılmış olan aykırılıkların giderilerek belgenin bu duruma göre güncellenmesi için yapı sahibine süre verilmesi ve verilen süre sonunda yapıda 31/12/2017 tarihinden sonra yapılmış olan aykırılıkların giderilerek, Yapı Kayıt Belgesinin bu tarihten önce yapılan kısımlara göre güncellenmesi durumunda, güncellenen belgenin kabul edilmesi mümkün olacaktır.’’ ibaresine istinaden Yapı Kayıt Belgesinde belirtilen alanlara aykırı imalatların bulunduğu durumlarda Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Yapı Kayıt Belgesi iptal edildikten sonra İdaremizce işlem yapılmaktadır.
Söz konusu parseldeki yapı ile ilgili olarak şahıs ya da resmi kurumlar yoluyla Belediyemize yapılan herhangi bir şikayet başvurusu bulunmamakla birlikte, sosyal medya ve kamuoyunda çıkan ilgili yapı ile ilgili haberler Belediyemizce ihbar niteliğinde değerlendirilmiş olup, yapıya ait Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilip edilmeyeceği hususunda Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne görüş yazısı yazılmıştır. Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilmesi yönünde görüş gelmesi halinde Belediyemizin ilgili birimleri tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır."

Yayınlanma Tarihi : 2024-7-1 16:27:51
Okunma Sayısı : 463
reklam yan